เมนูหลัก
เว็บบริการ

นักพัฒนาสายพันธุ์อโกลนีม่า เป็นผู้ผลิตสายพันธุ์อโกลนีม่าสู่ท้องตลาด  เข้ารับพระราชทาน รางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดแก้วกาญจนาประเภทเดี่ยว

               นายพงษ์เทพ  ฉัตรเพ็ชร  นักพัฒนาสายพันธุ์อโกลนีม่า เป็นผู้ผลิตสายพันธุ์อโกลนีม่าสู่ท้องตลาด  เข้ารับพระราชทาน รางวัลยอดเยี่ยมจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ในการประกวดแก้วกาญจนาประเภทเดี่ยว การประกวดพืชและผลไม้ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์