เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศิษย์เก่ารับรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยประทานในงานมหัศจรรย์พรรณไม้ครั้งที่ 3

                 นายพงษ์เทพ  ฉัตรเพ็ชร  ศิษย์เก่าเกษตรอยุธยารุ่นที่ 52 ชนะเลิศการประกวดแก้วกาญจนาประเภทกอ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับระดับชาติ  รางวัลยอดเยี่ยมถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในงานมหัศจรรย์พรรณไม้ครั้งที่ 3 (28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2558) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน