เมนูหลัก
เว็บบริการ

ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
  • เทคนิคการเลี้ยงปลา โดย รศ.เจษฎา อิสเหาะ
  • เครื่องแหวกร่องต้นข้าแบบ 3 ใน 1 ฝีมือคนไทย ไปคว้ารางวัลจากเมืองนอก โดย รศ.อำนวยพศ ทองคำ
  • สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่ 53 เครื่องแหวกร่องต้นข้าว  โดย รศ.อำนวยพศ ทองคำ
  • ลอบสเตอร์น้ำจืด เงินล้าน โดย  ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ