เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมให้ความรู้กับนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร จัดอบรมการใช้เครื่องมือช่างที่ถูกต้อง โดยมี นายจิรวัฒน์ เอี่ยมละออ  นายดุลยวัต ธำรงวินิจฉัย  นายปาราเมศ ทองนวคุณ  และนายกรกฤช  สืบสำราญ ช่างเทคนิค บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่างที่ถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือ นวัตกรรมที่ทันสมัย เข้าใจถึงวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัย รวมถึงการดูแลรักษาเบื้องต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 18 และ โรงงานแทรกเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา