เมนูหลัก
เว็บบริการ

ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และได้รับเกียรติจาก อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ลานหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา