เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการ งานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 “เทิดไท้องค์มหาราชัน มุ่งสร้างสรรค์การศึกษางานอาชีพ จุดประทีปการท่องเที่ยวไทย สุดยิ่งใหญ่การกีฬา สุพรรณบุรีเกริกก้องฟ้าเมืองดนตรี” เพื่อเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี