เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการ มหกรรมสัตว์น้ำ 2019

             สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ชมรมปลาสวยงามแห่งประเทศไทย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามแห่งประเทศไทย และชมรมผู้เลี้ยงปลากระชุงจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ มหกรรมสัตว์น้ำ 2019 จังหวัดกาญจนบุรี (Aquatic Expo 2019)  โดยมีการจัดแสดงอาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ การแข่งขันการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ การสาธิตเมนูอาหารจากสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2562 ณ  ศูนย์การค้า TMK Park จังหวัดกาญจนบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรและรับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Aquatic Expo 2019