เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำอินทรีย์

          สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนไส้กรอกสมุนไพร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ และ ดร.สุนิสา  สุวรรณพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการแปรรูป ประกอบด้วย ข้าวเกรียบผำ พะโล้ปลา ปลาส้ม พลอยสี่สี น้ำจิ้มมรกต ปลานิลน้อยอบกรอบ และขนมจีบปลา