เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สหายพล มีชูนึก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณรั้วคาวบอยเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ แปลง 2 ให้ดูสวยงาม เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณแปลง 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา