เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ

         คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการเกษตรอาสาพัฒนาสุวรรณภูมิ ร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีรั้ว และปลูกต้นทานตะวันเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ แปลง 2 ให้ดูสวยงาม เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณแปลง 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา