เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

         อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา  เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับมอบทุนจาก บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา