เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน”

      อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดโดย สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-10.00 น. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา