เมนูหลัก
เว็บบริการ

กลุ่มบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เข้ารับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์

          กลุ่มบริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โรงงานจังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์) เข้ารับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโรงงาน, เจ้าหน้าที่ QA, QC เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา