เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

          พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561 และ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 619 คน ซึ่งมีบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับรางวัลดังกล่าวจำนวน 2 คน ได้แก่ รศ.อำนวยพศ ทองคำ และ ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์ ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทราบาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ