เมนูหลัก
เว็บบริการ

บริการวิชาการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าร่วมกับปศุสัตว์ส่วนกลาง

       อาจารย์และนักศึกษา  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ให้บริการวิชาการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าร่วมกับปศุสัตว์ส่วนกลาง ภายใต้โครงการควบคุมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยนักศึกษาร่วมฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม