เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต (เส้นทางสู่ความฝัน)

          อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต (เส้นทางสู่ความฝัน) และบรรยายถึงความสำคัญของภารกิจด้านตลาดแรงงาน พร้อมร่วมรับฟังบรรยายจากบริษัทผู้ประกอบการกว่า 10 บริษัท โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครงานและสัมภาษณ์งานกับบริษัทที่นักศึกษาสนใจ เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา