เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมใจทำบุญตักบาตร

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทำบุญตักบาตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านข้างองค์พระพิรุณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา