เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

          ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดี  นำคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าพบ  ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่อสวัสดีปีใหม่และรับพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี  โดยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี  เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่อยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา