เมนูหลัก
เว็บบริการ

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสนุกสนาน  ความผ่อนคลายให้กับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวสวัสดีปีใหม่ ภายในงานสนุกกับกิจกรรมสันทนาการ จับฉลากของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีคณาจารย์  เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในเครือข่ายเข้าร่วมงานและมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา