เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาววิภาวี  หยกคชาธาร  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Freshy Girl  และนายอินชลิตา  เทียนบูชา  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Miss Violet  ในการประกวด RUS FRESHY 2018 เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา