เมนูหลัก
เว็บบริการ

นิทรรศการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

       สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดนิทรรศการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “ในหลวง ในความทรงจำ” ระหว่างวันที่ 12 - 14  ตุลาคม 2561 โดยมี  อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  พร้อมเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมถ่ายทอดความรู้และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้พระราชทาน “มะม่วงมหาชนก” อาทิ น้ำมะม่วงเข้มข้น แยมมะม่วง ไอศกรีมมะม่วง  ทาร์ตมะม่วง เยลลี่มะม่วง (กัมมี่) และสบู่มะม่วง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี