เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา

          คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ครั้งที่ 3/2561  โดยมี นายมนัส ก้อนแก้ว นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยาเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดงานคาวบอยไนท์ ปี 2562 โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา