เมนูหลัก
เว็บบริการ

Agrihuntra Freshy 2018

         ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Agrihuntra Freshy 2018 เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับนักศึกษา  และยังเป็นเวทีในการให้นักศึกษาใหม่แสดงความสามารถ  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินมอบรางวัล Freshy Boy & Girl และรางวัล Popular vote ให้กับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร ชั้น 2 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา