เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ

     ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมสรุปการจัดโครงการข้าวรวงใหม่ (เกษตรอยุธยารุ่นที่ 86) และโครงการหว่านกล้าดำนา  พร้อมหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประกวด “Agrihuntra Freshy 2018” ร่วมกับ อาจารย์และนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Green Market  ชั้น ๑ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา