เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

           ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32  ประจำปีการศึกษา 2560  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา