เมนูหลัก
เว็บบริการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

            คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ  จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสา  พัฒนา ทำความสะอาดบริเวณลานวัดโตนด และถวายป้ายเขตอภัยทาน  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโตนด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา