เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 8”

             ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน  ครั้งที่ 8” ประจำปี 2561 และจัดนิทรรศการเชิงวิชาการเกี่ยวกับเห็ดตับเต่า โดยมี นายเรวัต ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการแถลงข่าว  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2561  ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เห็ดตับเต่า) ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา