เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมพิธีทำบุญในวันพืชมงคล

         ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมพิธีทำบุญในวันพืชมงคล  ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปหว่านในแปลงนา  และจัดทำหุ่นไล่กาที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมเยี่ยมชมวิถีชีวิตของเกษตรกรเห็ดตับเต่าที่ส่งเสริมในปฏิทินการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน  เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเทโพ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา