เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมพิธีเปิดลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี

           ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี ภายใต้โครงการไหว้พระ รับพร ชมละคร นอนอยุธยา  และจัดแสดงนิทรรศการอาหารคาวหวานและขนมไทย จากคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ เวทีกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี