เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี นักศึกษารดน้ำขอพรคณาจารย์ภายในสาขาวิชาคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และทำบุญสาขาร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา