เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำคำเสนอของบประมาณ ปี 2563

            ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำคำเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา