เมนูหลัก
เว็บบริการ

เทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561 โดย ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรของคณะ และมอบของที่ระลึก  จากนั้นคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมแห่ขบวน สนุกสนานไปกับแตรวงย้อนยุค สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระพิรุณ รดน้ำขอพรคณบดี  คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ และรับประทานอาหารร่วมกัน  เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ บริเวณหลังอาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา