เมนูหลัก
เว็บบริการ

มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาประสบอัคคีภัย

         ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มอบทุนการศึกษา กรณีพิเศษ  จำนวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือ นางสาวพักตร์นภา  แสงแก้วสุข  นักศึกษา ชั้นปี 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน บริเวณตลาดภาชี ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา