เมนูหลัก
เว็บบริการ

มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาประสบเหตุเพลิงไหม้

      สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา รุ่น 49 รุ่น 50 รุ่น 51 รุ่น 52 รุ่น 53 รุ่น 56 รุ่น 57 รุ่น 58 รุ่น 59 รุ่น 60 รุ่น 61 และ รุ่น 62 รวบรวมเงิน จำนวน 60,900 บาท เพื่อช่วยเหลือ นางสาวพักตร์นภา  แสงแก้วสุข  นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน บริเวณตลาดภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบโดย นายมนัส ก้อนแก้ว  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา  เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา