เมนูหลัก
เว็บบริการ

คณะผู้แทนเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรีเข้าเยี่ยมชมคณะ ทอ.

           ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ  คณะผู้แทนจากจังหวัดสิงห์บุรี ในการการเยี่ยมชมดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและการนำเสนอปัญหาของเกษตรกรสู่การให้บริการทางวิชาการ  โดย ดร.ชารินทร์ สิงห์ดี  ผศ.วสุ สันติมิตร อาจารย์วรรภา  วงศ์แสงธรรม อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล และคณะทำงาน เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะ เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 237 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา