เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมหารือการนำเครื่องจักร Spray Dryer จัดอบรมสัมมนาให้กับนักศึกษา

        นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี  ประธาน บริษัทยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด  เข้าหารือกับ ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  และหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เรื่องการนำเครื่องจักร Spray Dryer (เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย) เข้าร่วมจัดอบรมสัมมนาให้กับนักศึกษาในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

.