เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐธิดา  เอี่ยมนิล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ  นายสุรพงษ์ กะนันตัง  นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การจัดดอกไม้ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทนักศึกษา  ในงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี