เมนูหลัก
เว็บบริการ

บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์

      บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เอก-หกษฎ์ จำกัด (บริษัทในเครือ)  เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานทันทีให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  และประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดย ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์และสัมภาษณ์งานนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา