เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการเกษตรอาสา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการเกษตรอาสา ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ทำแปลงปลูกผัก และมอบอุปกรณ์กีฬา  เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงและช่วยเหลือนักเรียนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวพันธ์ ผลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ให้การต้อนรับและดูแลตลอดการจัดกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา