เมนูหลัก
เว็บบริการ

“สุดยอดครูดี"

                ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแสดงความยินดีกับ  รศ.อำนวยพศ  ทองคำ ที่เข้ารับรางวัล “สุดยอดครูดี” ในกิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 62 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดย ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร/รางวัล เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา