เมนูหลัก
เว็บบริการ

สวัสดีปีใหม่ 2561

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสนุกสนาน  ความผ่อนคลายให้กับบุคลากร โดย ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกล่าวสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญให้กับ ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายในงานบุคลากรได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป  และสนุกกับกิจกรรมสันทนาการ จับฉลากของขวัญแลกเปลี่ยนกัน  อีกทั้งยังมีการมอบรางวัลชุดแต่งกายยอดเยี่ยม (Popular Vote)  และรับประทานอาหารร่วมกัน  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ลานชั้น 1 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา