เมนูหลัก
เว็บบริการ

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดี  พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์  ศิษย์เก่าและเจ้าหน้าที่  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา