เมนูหลัก
เว็บบริการ

แถลงข่าว “๘๖ปี เกษตรอยุธยา คาวบอยไนท์”

          ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และนายมนัส ก้อนแก้ว นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “86 ปี เกษตรอยุธยา คาวบอยไนท์” ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องรวมถึงบุคลากรภาคการเกษตรทั่วประเทศ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในสายอาชีพการเกษตร โดยรายได้จากการจัดงานจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักศึกษาอีกด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมจริยกุล 1 อาคาร 27 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา