เมนูหลัก
เว็บบริการ

ผู้บริหารเตรียมความพร้อมการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการนำเสนอโปรไฟล์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  และหารือการทำกิจกรรมภายใต้ MOA กับ Build Bright University โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ  ศิริจันดา  ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการเดินทาง ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยบิลล์ไบรท์ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา