เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก

        ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก  ให้แก่ รศ.อำนวยพศ ทองคำ หัวหน้าโครงการวิจัย  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัล“Gold Prize” เหรียญทองพร้อมเกียรติบัตรจาก KIPA (Korea Invention Promotion Association) สาธารณรัฐเกาหลี  จากผลงานการประดิษฐ์ “เครื่องผลิตหมูทุบ (Pork pounding product machine)”  ในงาน“Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา