เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมสาธิตการทำขี้ผึ้งเบญจมรกตสมุนไพรฤทธิ์เย็น เครื่องดื่ม และขนม

           คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  และสาธิตการทำขี้ผึ้งเบญจมรกตสมุนไพรฤทธิ์เย็น  จากอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์  การสาธิตการทำน้ำนมมันเทศ  น้ำมันเทศ น้ำนมกระจับ สเลอบี้น้ำมะม่วง  ข้าวเกรียบผัก ซาลาเปาไส้มันเทศ ซาลาเปาไส้กระจับ  ปั้นสิบไส้ผัก  ปุยฝ้ายกลิ่นนมแมว และน้ำพริกผัก  จากอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี