เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ อาทิ เจลบรรเทาปวด  สูตรโคกกะออม ขี้ผึ้งเบญจมรกต  น้ำมันเขียวเบญจมรกต น้ำมะม่วง  แยมมะม่วง  แยมนมแมว  ข้าวเกรียบผัก ข้าวเกรียบมันเทศ  น้ำพริกกระจับ  และน้ำพริกผัก โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับคณาจารย์ที่ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี