เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมหารือแนวทางการผลิตน้ำนมข้าวโพดและการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รองคณบดี  และคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารร่วมหารือกับ คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด  บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เรื่องการผลิตน้ำนมข้าวโพดและการต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

         ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้มอบเกียรติบัตร เพื่อขอบคุณบริษัท  แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ที่มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาและสมทบกองทุนสวัสดิการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในงานจับรางวัลคูปองชิงโชค “ยิ่งปลูก ยิ่งรวย” จำนวน 100,000 บาท