เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  นายพัณณ์เดชน์  โค้ววารินทร์  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Freshy Boy  นางสาวนริศรา  แจ่มสว่าง นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Freshy Girl  และนายอินชลิตา  เทียนบูชา  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 MISSVIOLET  ในการประกวด RUS FRESHY 2017 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา