เมนูหลัก
เว็บบริการ

Big Cleaning Day 

       สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ภายใต้โครงการข้าวรวงใหม่ (เกษตรอยุธยา รุ่นที่ 85)  บริเวณพื้นที่หลังอาคาร 1 และแยกย้ายทำความสะอาดตามสาขาวิชา เพื่อให้สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย สบายตาต่อผู้พบเห็น สร้างวินัย เสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับรุ่นพี่ทั้ง 5 สาขาวิชา  เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา